• Ранна диагностика на рака на устната кухина
    Ранна диагностика на рака на устната кухина
     
  • Оперативно лечение
    Оперативно лечение
  • Консултации
    Консултации

Дейности

loading...

Приемни часове

loading...
мед. сестра М. Панова
тел: 0888 332717
Изпратете ми съобщениеangel@bakardjiev.info
Клиника " Медикус- Алфа"Пловдив, ул. " В Търново" 21
Тел: +359 32 634463