Оперативно лечение  на следните заболявания в лицево-челюстната област:

1. Травми на челюстите, лицето и лицевите кости.

2. Доброкачествени и злокачествени тумори в лицево-челюстната област и езика.

3. Заболявания на слюнчените жлези - възпалителни, доброкачествени и злокачествени тумори, камъни в слюнчените жлези.

4. Кисти в областта и шията.

5. Възпалителни заболявания.

6. Заболявания на темпоромандибуларните (долночелюстните) стави.

7. Заболявания на максиларния синус.

8. Поставяне на зъбни импланти.

9. Цялостно стоматологично лечение под обща анестезия за пациенти с: психически и 

физически увреждания, с умствена ретардация, с повишена тревожност и страх от стоматологични манипулации.

10. Оперативно лечение на редки заболявания и синдроми.

11. Пародонтална хирургия.

12. Подготовка на челюстите за имплантация и протезиране.

13. Аугментация на челюстите с костозаместители и автотранспланти.

14. Консултира пациенти на фамилни лекари и зъболекари.

15. Консултира зъболекари и лекари за техни случаи от клиничната практика.

16. Провежда курсове за следдипломна квалификация в областта на оралната хирургия за зъболекари от страната.