Проф. Д-р А. Бакърджиев д. м. консултира : общопрактикуващи стоматолози, УНГ специалисти, общопрактикуващи лекари и онколози за случаи от клиничната им практика за които има нужда от специализирана консултация и изготвяне на съответен лечебен план в следните области на оралната и лицево-челюстната хирургия:

1.Възпалителни заболявания от зъбен и челюстен произход.

2. Предтуморни заболявания /преканцерози/.

3. Туморни заболявания / доброкачествени и злокачествени/ на лицево-челюстната област.

4. Заболявания на Темпоромандибуларната става (консервативно и оперативно лечение).

5. Травми на лицевочелюстната област.

6. Вродени аномалии : хейлосхизис, палатосхизис, хейлопалатосхизис, хейлогнатопалатосхизис - консултации за сроковете за оперативно лечение, планиране и извършване на оперативното лечение, консултация на родителите на деца с аномалии в лицево-челюстната област.

7. Постравматични дефекти на лицето, челюстите и устната кухина.

8. Зъбни имплантати.

9. Кисти в лицевочелюстната област и шията.

10. Предпротетична и пародонтална хирургия

11. Хирургична подготовка на зъбите за ортодонтско лечение.

12. Медикаментозно асоциирана некроза на челюстите (предишно наименование: Бифосфонат асоциирана некроза на челюстите)

13. Остеорадионекроза на челюстите

14. Лечение на пациенти с умствена ретардация, психически и физически увреждания и с повишена тревожност и страх от стоматологични манипулации под обща анестезия.