Апикална остеотомия в стоматологичната практика.

А. Бакърджиев

Рецензент: проф. д-р Н. Полихронов дмн

Полиграфия АД, Пловдив, 2001

През 1998 г. написах книгата " Орална хирургия в стоматологичната практика", която за моя радост се прие добре от стоматологичната общественост и изпълни своите цели на базово ръководство за специалистите занимаващи се с орална хирургия и на тези, работещи обща стоматология и имащи нужда от настолно пособие по време на практическата им дейност. Книгата е едно обобщение на световния и дългогодишния ми личен опит, които се опитах да поднеса на стоматолозите по съвсем прагматичен начин.

 

В хода на подготовката на книгата в мен се зароди мисълта да споделя опита си и съвременните схващания за една от най-използваните в света операции в стоматологичната практика - апикалната остеотомия. Тази моя идея се основаваше отново на желанието ми моите колеги да овладеят показанията, противопоказанията, оперативната техника и борбата с възможните следоперативни усложнения при апикалната остеотомия. Това не е случайно, защото днес колегите ми са безкрайно ангажирани с практическа дейност и управление на кабинетите и клиниките си и физически трудно заделят време за усъвършенстване. Макар и създадена преди 103 години ( 1897 г.) от C. Partsch, апикалната остеотомия и до днес е един от най-използваните оперативни методи за лечение на зъбите с периапикални промени. През годините той продължава да се усъвършенства и развива ( само за 2000 г. публикациите за апикалната остеотомия са няколко десетки в световната литература), което е в подкрепа на неговата гениалност, простота и ефективност. Невъзможно е да се изчисли в световен мащаб на колко зъби е запазена функцията и естетиката, но самият факт, че този метод е на 103 години, говори за неговата универсалност и полезност за хората. Ако книгата помогне на колегите ми да превърнат този метод в рутинна практика в своите кабинети, аз ще бъда изцяло удовлетворен. Убеден съм, че някои стоматолози ще станат виртуози в изпълнението на тази операция, с което ще докажат на обществото, че медицината и в частност стоматологията е изкуство - изкуството да лекуваш. В този смисъл от сърце благодаря и на рецензента ми - проф. Д-р Н. Полихронов, д. м. н., без чийто критични бележки книгата не би се появила.

 

СЪДЪРЖАНИЕ - "Апикална остеотомия в стоматологичната практика"
Предговор...7
Глава I Исторически преглед...9
Глава II Топографска анатомия...12
Глава III Показания за апикална остеотомия...21
Глава IV Противопоказания за апикална остеотомия...24
Глава V Фактори затрудняващи извършването на апикална остеотомия...27
Глава VI Инструменти за извършване на апикална остеотомия...31
Глава VII Локална анестезия при апикална остеотомия...42
Глава VIII Подготовка на кореновите канали за апикална остеотомия...82
Глава IX Апикална остеотомия – оперативна техника...87
Глава X Апикална остеотомия при различните групи зъби – оперативна техника...101
Глава XI Ретроградно запълване на кореновите канали...113
Глава XII Следоперативни грижи...118
Глава XIII Грешки при апикалната остеотомия...125
Глава XIV Усложнения при апикалната остеотомия...129

Пловдив 1999-2001 г.
Доц. Д-р А. Бакърджиев д. м.