ОРАЛНА ХИРУРГИЯ В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА. Основни принципи, методи и оперативни протоколи

Под редакцията на проф. Д-р А. Бакърджиев д.м.

Авторски колектив: проф. д-р А. Бакърджиев д.м., Д-р П. Печалова д.м., Д-р Р. Симов. prof. Dr. med. dent. S. Ihde, D-r A. Ihde, D-r W. Mander

Рецензент: Доц. Д-р Р. Коларов д.м.

ISBN 978-954-8932-57-9

 Монографията " Орална хирургия в денталната медицина. Основни принципи, методи и оперативни протоколи" е дългогодишен мой проект, за изпълнението на който поканих д-р П. Печалова дм, д-р Р. Симов и prof. S. Ihde с неговия екип - D-r A. Ihde и D-r W. Mander.

В нея освен традиционните раздели, съществуващи в стандартните учебници по орална хирургия допълнихме и няколко нови като: контрол на болката, високочестотна електрохирургия, усложнения по време и след лечение на рака в лицево-челюстната област, остеорадионекроза след лъчелечение, бифосфонат асоциирана некроза на челюстните кости.

Особено внимание обърнахме на раздела " Подготовка на челюстите за протезиране и зъбни импланти" в които разглеждаме оперативните протоколи на съвременните аугментационни техники така необходими в естетичната дентална медицина и имплантология. Неразривно свързан с това е и разделът "Дентални импланти" в който освен стандартните винтови импланти разглеждаме и базалните импланти разработени от prof. S. Ihde.

Монографията е илюстрирана с множество схеми и собствени клинични случаи, които във всеки един момент ще подпомагат специалистите да изготвят добър лечебен план за всеки от своите пациенти.

През дългия период на създаване на тази книга, екипът беше подчинен на стремежа да поднесе на колегите си едно съвременно помагало в областта на оралната хирургия.

Надявам се да сме успели.

проф. Д-р А. Бакърджиев д.м.

Свали