Орална хирургия в стоматологичната практика.

А. Бакърджиев

Рецензент: prof. d-r David Moskona, Tel-Aviv University, Israel

Дентал Комерс ЕООД, Пловдив, 1998, ISBN 954-9529-20-7

Целта на тази книга е да даде описание на основните хирургични техники, да обсъди проблемите на предоперативната подготовка и следоперативните грижи,профилактиката и лечението на потенциалните усложнения в оралната хирургия. Оралната хирургия е едната от двете специалности на денталната медицина които са признати в Европа. Поради това и монографията следва съдържанието на класическите монографии издавани в света.

 Във всяка една глава са разгледани съвременните концепции за хирургично лечение на денталната патология. Дадени са множество схеми които да подпомагат оралните хирурзи и общопрактикуващите дентални лекари в ежедневната им практика.

Искрено се надявам да съм успял да задоволя интересите на специалистите, студентите и специализантите.

В контекста на казаното благодаря от сърце на рецензента ми - Prof. d-r David Moskona, Tel-Aviv University, Israel.

СЪДЪРЖАНИЕ - “Орална хирургия в стоматологичната практика”
Глава I. Поява и развитие на оралната и лицево-челюстната хирургия...9
Глава II. Общи хирургични принципи...19
Глава III. Основи на хирургичната техника...38
Глава IV. Техника на инжектиране и инфузионно лечение...54
Глава V. Локална анестезия...60
Глава VI. Усложнения след локална анестезия...78
Глава VII. Екстракция на зъби...94
Глава VIII. Оперативно изваждане на зъби...110
Глава IX. Апикална остеотомия...120
Глава X. Хирургично лечение на кистите...124
Глава XI. Присаждане на зъби. Лечение на луксациите и фрактурите на зъбите...132
Глава XII. Малки операции при предстоящо ортодонтско лечение...136
Глава XIII. Предпротетични операции...141
Глава XIV. Затваряне на ороантрални фистули...146
Глава XV. Оперативно премахване на малки доброкачествени тумори в устната кухина...150
Глава XVI. Лечение на възпалителните заболявания на устната кухина...153
Глава XVII. Пародонтална хирургия...162
Глава XVIII. Лечение на късното кръвотечение при пациенти с хеморагични диатези...173

Пловдив 1989 г.
Доц. Д-р А.Бакърджиев, д.м.