Е. Илиева, А. Бакърджиев, И. Костадинова, А. Атанасов, Н. Маркова, А. Белчева, Н. Маджирова, Е. Генев.

Пор редакцията на Е. Илиева

Академично издателство „Марин Дринов“ 2005, ISBN 954-322-016-6

Книгата „Фармакологично управление на детското поведение в стоматологичния кабинет“ под редакция на Доц. Е. Илиева е съставена от 5 глави и разглежда актуален проблем в детската дентална медицина-контролът върху негативното поведение на децата-пациенти. Или както се казва: „ Зад всеки зъб има човек“

Поради това и колективът създал тази монография е съставен от детски дентални лекари, орален хирург, фармаколог, анестезиолог, психиатър и педиатър. Този мултидисциплинарен подход дава възможност проблема да бъде детайлно и многостранно разгледан за да може да се достигне до основната цел-намиране на решения и подходи към децата за провеждане на адекватно съвременно дентално лечение. Освен това трудът съдържа и огромният опит на редактора на книгата при стотици деца. Показани са начините и възможностите за управление на поведението и при крайно негативните и увредените деца.

 

Поради тези цели книгата съдържа следните глави:

  1. Същност      на управлението на детското поведение в стоматологичния кабинет. Въведение      във фармакологичното управление на поведението.
  2. Контрол      на болката. Локална анестезия в детската стоматологична практика.
  3. Лекарствени      средства за повлияване на тревожността. Орално седиране с Dormicum (Midazolam) при      първо посещение в стоматологичния кабинет.
  4. Обща      анестезия в детската стоматологична практика. Анализ на 250 случая на      стоматологично лечение под обща анестезия.
  5. Кариес      на ранното детство. Стоматологичен статус и нужда от стоматологично      лечение при деца с умствена ретардация. Връзка между зъбните травми и      детското поведение. Тревожност при деца с психични и психосоматични      разстройства. Детска церебрална парализа.