1. Бакърджиев, А., Д. Атанасов. Лечение на острите луксации на темпоромандибуларната става под наркоза. Стом /С/, 4, 46, 1983.

 2. Бакърджиев, А. Хр. Кисов. За инструментите на народните зъболечители от Пловдивски и Пазарджишки окръг. Стом /С/, 4, 52, 1983.

 3. Котов, Н. А. Бакърджиев. Към клиниката и рентгеновата диагноза на травматичните увреди на долната челюст в областта на темпоромандибуларната става. Проблеми на стоматологията /С/, т.VII, 56, 1979.

 4. Бакърджиев, А.,Сл. Димитров, С. Сотиров., Фрактури на зигоматичния комплекс и тяхната съдебномедицинска оценка. Съдебна медицина и криминалистика /С/, 4, 61-63, 1987.

 5. Бакърджиев, А. Н.Узунов. Пластинкова остеосинтеза в лечението на фрактурите на долната челюст. Стоматолог /С/, 4-5, стр.7-9, 1991.