1. Бакърджиев, А., Клиникостатистичен анализ на заболяванията на ТМС., X-ти Юбилеен симпозиум на младите научни работници, 17-19.5.1980., Сб.рез., стр.80.

2. Пейчев, П., А.Бакърджиев. Ново средство за подържане на устната хигиена и ускоряване на заздравителния процес при болни със заболявания на устната кухина. Юбилейна научна сесия "100г. от основаването на Държавна болница и БЧК в Пловдив, 20-21.10.1979., Пловдив,  Сб.рез. стр.13.

3. Котов, Н.,З.Димитров, А.Бакърджиев, Р. Семова. Предимства на зонографията и спиралната томография при изследване на ТМС. Сб.рез."Юбилейна сесия 1300 г. Българска държава, 35г. Медицински факултет и 10г. Стоматологичен факултет, стр.148.