ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Възпалителни заболявания в устната кухина и лицево-челюстната област

Възпалителните заболявания в лицево-челюстната област са често срещани заболявания особено при популации при които устната хигиена и грижите за оралното здраве са на ниско ниво.

Грижите за здравето и в частност оралното здраве е многофакторен процес и зависи от здравната култура на населението, влиянието на здравоохранителните органи на държавата и материалното благосъстояние на населението. За съжаление България е една от държавите в ЕС с най-нисък уровен на материално благосъстояние което директно въздейства и върху възможностите за орално здраве и здравна култура на всеки индивид.

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ТМС (ДОЛНОЧЕЛЮСТНАТА СТАВА)

            Заболяванията на темпоромандибуларната става /ТМС/ заемат особенно място сред заболяванията на лицево-челюстната област. Голяма част от пациентите оплакващи се от дискомфорт в тази област търсят помощта на зъболекари, оториноларинголози и невролози - в немалко случаи без да получат адекватна помощ, защото показват объркваща комбинация от оплаквания.

 

Проектът започва през 2014 г.  Изпълнява се в клиника „ Медикус Алфа“ от екип в състав: проф. А. Бакърджиев, Д-р Д. Георджева, А. Тричкова.

 Колективът извършва проспективно проучване на пациенти с патология на лигавиците на устната кухина и предракови заболявания. Специалистите извършват клинично изследване съпроводени с подробно изработен въпросник търсещ възможните причини за появата на болестните промени, флуоресцентна диагностика с високотехнологичен апарат, изследване за папилома вирус, изследвания за корозионен патенциал, вземане на материал и хистологично изследване при нужда  и провеждане на консервативно или хирургично лечение. Хирургичното лечение се провежда според оценката на случая и се използват възможностите на класическата скалпелна хирургия, високочестотна електрохирургия и лазерна хирургия с множеството възможности които предлага Er-YAG лазера. На всеки от пациентите с предраково заболяване се прави електронно досие и се проследява в годините с цел предпазване от развитие на рак на устната кухина.

Всеки ден без събота и неделя след предварителна заявка:

проф. А. Бакърджиев тел: 0888 218005

 Клиника " Медикус- Алфа"

Пловдив

ул. "В. Търново" 21

тел: +359 32634463

мед. сестра М. Панова;

тел: 0888 332717

 

Детска Дентална клника "Усмивка":

тел: 032/577950; GSM: 0882 039878