Възпалителни заболявания в устната кухина и лицево-челюстната област

Възпалителните заболявания в лицево-челюстната област са често срещани заболявания особено при популации при които устната хигиена и грижите за оралното здраве са на ниско ниво.

Грижите за здравето и в частност оралното здраве е многофакторен процес и зависи от здравната култура на населението, влиянието на здравоохранителните органи на държавата и материалното благосъстояние на населението. За съжаление България е една от държавите в ЕС с най-нисък уровен на материално благосъстояние което директно въздейства и върху възможностите за орално здраве и здравна култура на всеки индивид.

 

Причини. Причини за възпалителните заболявания в лицево-челюстната област са заболяванията на зъбите и гингивите и други причини които не са свързани със зъбите(травми, заболявания на носа, ушите, гърлото, заболявания на кожата, мускулите).

Поради високата степен на нелекувани зъби на населението в България основната причина са заболяванията на зъбите и техните усложнения.

По-тежкото протичане на възпалителните заболявания зависи от състоянието на организма. В случаи на недохранване, нарушения в имунитета, съпровождащи заболявания те протичат по-тежко и понякога с опасност за живота.

Развитието и протичането на тези процеси в устната кухина и лицево-челюстната област е и в зависимост от вида и вирулентността на микроорганизмите.

Клиничните симтоми на възпалителните заболявания в устната кухина са общи и местни.

Общи симптоми. Общите симтоми се проявяват в зависимост от силата и степента на развитие на възпалителния процес и въздействието му върху органите и системите на организма.

Най-характерен симптом е повишението на телесната температура в граници от 37° до 41°, което е в зависимост от силата на възпалителния процес и реактивността на организма, допълнени от придружаващи заболявания и възраст.

Дихателната система реагира с учестяване на дишането, което е повърхностно, а понякога и затруднено.

Характерните промените в нервната система са: прогресиращо главоболие, безсъние, а при по-високи температури – сънливост, унесеност.

Функциите на отделителната система са затруднени.

Стомашно-чревният тракт реагира на възпалителните процеси с безапетитие и перитонеално дразнене-позиви за повръщане.

При по-тежките възпалителни процеси има значителни промени в кръвната картина.

Местни симптоми. Местните симптоми се предизвикват от настъпващите при възпалението процеси и се проявяват с болка с нарастващ интензитет, инфилтрат в мястото на възпалителния процес, деформация на околните тъкани, зачервяване на надлежащите тъкани, повишаване на локалната температура, увеличение на лимфните възли в областта, формиране на гной в центъра на възпалението, засягане на дъвкателните мускули съпроводено със затруднение в отварянето на устата, затруднения в говора, дишането.

Едно от тежките усложнения е развитието на възпалителен процес- остеомиелит в костните структури(горна и долна челюст). Това усложнение може да доведе до загуба на части от челюстите, което налага в следващи етапи неколкократни реконструктивни операции на висока цена. Други тежки усложнения са засягане на централната нервна система или белия дроб които могат да доведат до животозастрашаващи състояния.

Диагнозата на възпалителните заболявания се поставя от лекуващия зъболекар(при по-леките случаи) и специалистите по орална и лицево-челюстна хирургия при по-тежките случаи.

Лечение. Локалното лечение се състои в премахването или лечението на причинния зъб/и и премахване на причината ако тя не е от зъбен произход .

Общото лечение е медикаментозно и хирургично.

Хирургичното се състои в срязване на тъканите където е формиран възпалителния процес за да се източи гнойната колекция с последващо дрениране до стихване на възпалението. Медикаментозното лечение е комбинирано от различни групи медикаменти с антимикробно, аналгетично, антипиретично, общоукрепващо, имуностимулиращо действие и при нужда реанимационно лечение.