Проектът започва през 2014 г.  Изпълнява се в клиника „ Медикус Алфа“ от екип в състав: проф. А. Бакърджиев, Д-р Д. Георджева, А. Тричкова.

 Колективът извършва проспективно проучване на пациенти с патология на лигавиците на устната кухина и предракови заболявания. Специалистите извършват клинично изследване съпроводени с подробно изработен въпросник търсещ възможните причини за появата на болестните промени, флуоресцентна диагностика с високотехнологичен апарат, изследване за папилома вирус, изследвания за корозионен патенциал, вземане на материал и хистологично изследване при нужда  и провеждане на консервативно или хирургично лечение. Хирургичното лечение се провежда според оценката на случая и се използват възможностите на класическата скалпелна хирургия, високочестотна електрохирургия и лазерна хирургия с множеството възможности които предлага Er-YAG лазера. На всеки от пациентите с предраково заболяване се прави електронно досие и се проследява в годините с цел предпазване от развитие на рак на устната кухина.

 

 

Рак  на устата.

 Проучванията показват, че ракът на устната кухина (РУК) е шестият най-често срещан вид рак. Ежегодно се регистрират около 700 000 случаи  в целия свят.

 Рисковите фактори за това заболяване са тютюнопушене и употреба на тютюневи изделия; честата или прекомерна употреба на алкохол; злоупотреба с наркотични субстанции и психо-активни вещества(марихуана,кокаин,метамфетамини); пиърсинг; компрометирана имунна система; минала анамнеза за рак на други части на тялото.Тук се включва вредна производствена среда-металургия, химични производства, висока степен на запрашеност, работа на открито, работа в среда с радиоактивни източници, духачи при стъклопроизводство и др. Такива фактори могат да бъдат вредни навици( невротично гризане на лигавиците на устните и бузите, задържане на чужди тела в устната кухина); нелекувани зъбни заболявания; злоупотреба с пикантни храни. Нови изследвания потвърждават,че към рисковите фактори за РУК се включва и човешки папилома вирус(HPV)16 щам.

 Последните данни показват,че 25% от пациентите с новооткрит рак на устната кухина(РУК),не се вписват в профила на тези с висок риск за това заболяване. Най-голямо е нарастването на тези нови пациенти под 40 годишна възраст.

 Открит в ранен етап(още докато е локализиран),процентът на пет годишната преживяемост при пациенти с РУК е около 83%-90%. За съжаление , повечето случаи с РУК се откриват в по-късни етапи, когато вече се е разпростанил в регионалните лимфни възли(тогава процентът на преживяемост е около 42%) или е метастазирал в други органи-(17%).

 За съжаление всеки ден, всеки час умира човек от РУК , а много от тези, които оцеляват са принудени да се справят с дълго, болезнено и често обезобразяващо лечение.Имат промени в говора, дъвченето, преглъщането, лицевата естетика- което се отразява на социалния живот и на самочувствието им.

  РУК е един от малкото видове рак, чийто процент на оцеляване не се е подобрил през последните 50 години.Това се дължи главно на факта,  през това време не са се променили начините за откриване и наблюдение на това заболяване.Пациентите с РУК са трикратно повече от тези с рак на шийката на матката. Смъртността от РУК е два пъти повече от тази при рак на шийката на матката(РШМ). Жените всяка година си правят изследвания за профлактика на РШМ, а на устната кухина която е лесно наблюдаема с възможен личен и професионален контрол не се извършват наблюдения и изследвания за евентуално развитие на рак. До сега техниките за изследване на РУК са били ограничени, а и няма насоченост към ранно откриване на заболяването.Установяването на тази болест в ранен етап е важен аспект в профилактиката и е ключът към оцеляването.

 Клиника „Медикус Алфа” инициира програма за ранно откриване на рака на устната кухина.

 Това е първата клиника в България, която разработва методика за работа с иновативна технология, която позволява да бъдат открити изменения в тъканите на устата,преди  да бъдат забелязани с просто око или водещи до оплаквания от страна на пациента.Високо квалифицираният екип на клиниката документира всички съмнителни промени и изготвя протокол за наблюдение и съвременно лечение.

 Високотехнологичната апаратура излъчва безвредна синя светлина, която стимулира естествената флуресценция на тъканите. С тази технология  предизвиканата флуресценция позволява да бъдат открити различни устни лигавични нарушения като:-вирусни, гъбични и бактериални инфекции; възпаление от различни причини(лихен планус,лихеноидни реакции,алергия към амалгама и други вещества); -папиломи; -рак и предракови заболявания и дисплазии.

 

Включвайки тази нова технология (получила награда за иновативност на Световната Здравна Организация)в своя диагностичен протокол, екипът се стреми да подобри оценката за оралното здраве на пациентите, да установи в ранни етапи аномалии на устната лигавица който могат да доведат до тежки, трудно лечими заболявания и по този начин провежда близка и далечна профилактика на  РУК. Използвайки съвременни познания и богат професионален опит, базирайки се на възможностите на клиниката, с добавянето на тази най-съвременна технология за откриване на тъканни абнормалитети, клиника „Медикус Алфа” заявява сериозни позиции в борбата с рака на устната кухина.