ВИСОКОЧЕСТОТНА ЕЛЕКТРОХИРУРГИЯ

Електрохирургичната техника в съвременния си вид е въведена в медицината през 1924 г. от неврохирурга Dr Harvey Cushing. Той  използва уред създаден от William Bovie-физик от Харвардския Университет. През 1928 г. Dr Cushing  описва 500 успешни ексцизии на мозъчни тумори. Така този апарат революционизира кръвоспирането при интракраниалните операции.

 

В следващите години апаратите за електрохирургия стават все по съвършени като започват да произвеждат различни видове електромагнитни вълни водещи до срязване и коагулация на тъканите.

Високочестотната електрохирургия използва ток с честота 3 - 4 мегахерца (MHz).

Апаратите за високочестотна електрохирургия предават високочестотните електрически трептения до два накрайника – един пасивен и друг активен (при монополярните режими) или два активни (при биполярните режими).

И при двата режима меките тъкани се намират между двата електрода и високочестотния ток преминава през тях.В резултат на естественото им електрическо съпротивление те се загряват и претърпяват различни промени в зависимост от характеристиката на високочестотните трептения, вследствие на което може да се получи инцизия с различни степени на хемостаза по стените на среза, мека дълбочинна или повърхностна коагулация.

Клетъчната деструкция или изпаряване е в зависимост от типа на електрода като резултат на съпротивлението на тъканите и генерираното загряване.

Времето на експозиция също влие директно.Бавното движение на активния електрод води до по-голямо количество топлина, докато по-бързото движение води до по-малко количество топлина.

В нашата клиника високочестотна електрохирургия се използва за: разкриване на ретинирани зъби, циркумцизия, разкриване на зъби с ортодонтска цел, папиломатоза на твърдото небце, енуклеация на фистулни ходове, апикална остеотомия, деструкция на остатъци от кистозни формации,, инцизии, биопсия, премахване на доброкачествени и злокачествени тумори, формиране на ламба за поставяне на импланти, хемостаза, френулотомии,  коагулация на меки тъкани, биполярна микрокоагулация.

Използваните различни вълни в комбинация с различните по форма и големина накрайници на активния електрод дават немалко предимства, които са:контрол на кървенето по време на работа, невъзможност за инокулация на микроорганизми в оперативната рана, активният електрод е флексибилен и може да се използва при различни повърхности, ускорява оперативната интервенция, намалява умората на оператора, минимизира постоперативния дискомфорт, оперативната обработка на тъканите е лесна и наподобява движението на “четката на художника”.