Лазерна хирургия

Лазерните апарати генерират концентрирана светлинна енергия, която се абсорбира от тъканите и по този начин се осъществява техният лечебен ефект

С годините се появиха най-различни разновидности на лазери с различни мощности и дължини на вълните в целия оптичен диапазон — от ултравиолетовата област (ексимерни лазери и азотни лазери), през видимата (аргонови и хелий-неонови лазери) до инфрачервената област (Nd;YAG лазери и лазери с въглероден оксид и въглероден диоксид) и много различни приложения.

 

Степента на абсорбция зависи от дължината на вълната и характеристиката на третираната тъкан.

Освен от дължината на вълната ефекта от лазера зависи от мощността, дължината на вълната, времето на експозиция на енергията и честотата на импулсите при импулсните лазери. От друга страна ефектът от лазера зависи и от тъканите-оптически свойства, топлоемкост, топлопроводимост, структура и микроструктура

В хирургичната практика се използват диодните, СО₂ и Er:YAG лазерите.

Диодните лазери са  полупроводникови с дължина на вълната 810-980 nm, като те могат да работят с постоянна емисия или на пулсов режим чрез контакт с тъканите или дистанцирано от тях. Този лазер е мекотъканен хирургичен лазер показан за рязане и коагулация на меките тъкани.

Er:YAG лазерът е твърд лазер с дължина на вълната 2940 nm. Абсорбцията на този лазер във вода е най-голяма т.е. биологичните тъкани които съдържат водни молекули попадат под въздействието на този лазер. Така този лазер може да се използва за лечение на твърди тъкани и меки тъкани(кариес, кавитетна препарация, мекотъканна и костна хирургия).

Лазерите за мекотъканна хирургия се използват за: циркумцизии, оформяне на ламба, френулотомии, френулектомии, пародонтална хирургия, биопсия,  задълбочаване на гингивални джобове, избелване на зъбите.

При лазерите за мекотъканна и твърдотъканна хирургия освен за казаните по-горе мекотъканни интервенции лазерът се използва са разкриване на фрактурирани корени, ретинирани зъби, резекция на кост, разкриване на синуси за различни процедури, трансплантация на костни тъкани.

Предимствата на лазерите в оралната хирургия са: лесна работа, липса на опасност от контаминация на микроорганизми, точност на изпълняваната манипулация.

Недостатък е все още високата цена , която увеличава цената на оперативните интервенции.

В клиниката екипът работи с Er-YAG лазер които е с широки възможности за работа върху меки и костни тъкани така че създава широк диапазон от методи за атравматична и прецизна работа.