Пиезохирургия

Пиезохирургията е съвременен метод за срязване на кост чрез микровибрации. Някои керамики и кристали се деформират когато през тях преминава електричество в резултат на което се получава осцилация с ултразвукова честота.

С честота от 25-29 KHZ  се постига движение на работната част с дължина 60-210 μΜ. Тези "вибрации" позволяват костните структури да се срязват прецизно и в най-трудните за достигане участъци в лицево-челюстната област. По време на работа с тази съвременна технология работният накрайник и оперативното поле се охлаждат от стерилна течност което гарантира липса на костни промени вследствие на повишаване на температурата в работния участък. Голямо предимство на метода е че меките тъкани заобикалящи костните структури ( обвивки, мастна и мускулна тъкан и най-вече кръвоносни съдове) са предпазени от срязване. Това довежда до по-малка травма в оперативното поле водеща до по лек заздравителен процес на костни и меки тъкани.

В оралната, лицево-челюстната и кранио-лицевата хирургия пиезохирургията заема все по-голямо място.

При нас тя се използва при затруднена екстракция на зъби, апикални остеотомии и цистектомии, костни биопсии, ортогнатна хирургия, синус лифт, увеличаване на обема (аугментация) на челюстните кости за поставяне на зъбни импланти, при автотрансплантация на кост взимана от калварията, долната и горната челюст, тазовата кост.