Ранно откриване на рака на устната кухина

Ракът на устната кухина (РУК) е шестият най-често срещан вид рак.
Рисковите фактори за това заболяване са: тютюнопушене и употреба на тютюневи изделия; честата или прекомерна употреба на алкохол; злоупотреба с наркотични субстанции и психо-активни вещества(марихуана,кокаин,метамфетамини); пиърсинг на устните, езика; компрометирана имунна система; минала анамнеза за рак на други части на тялото.Тук се включва вредна производствена среда-металургия, химични производства, висока степен на запрашеност, работа на открито, работа в среда с радиоактивни източници, духачи при стъклопроизводство и др. Такива фактори могат да бъдат вредни навици( невротично гризане на лигавиците на устните и бузите, задържане на чужди тела в устната кухина); нелекувани заболявания на зъбите и венците; злоупотреба с пикантни храни. Към рисковите фактори за РУК се включва човешки папилома вирус(HPV) и редица предтуморни заболявания които налагат прецизно ранно диагностициране и диспансеризация.

Екипът ръководен от мен извършва проспективно проучване на пациенти с патология на лигавиците на устната кухина и предракови заболявания. Специалистите извършват клинично изследване съпроводени с подробно изработен въпросник търсещ възможните причини за появата на болестните промени, флуоресцентна диагностика с високотехнологичен апарат, изследване за папилома вирус, изследвания за корозионен патенциал, вземане на материал и хистологично изследване при нужда и провеждане на консервативно или хирургично лечение. Пациетите се проследяват във времето до изчезване на симптоматиката.