Флуоресцентна диагностика за ранно откриване на рак на устната кухина.

Ранното наблюдение на промените в устната кухина позволява в начални етапи на тези промени да се проведе съответстващо ефективно лечение.

Възможностите за ранно наблюдение са няколко и една от тях е флуоресцентната диагностика. При тази методика се излъчва безвредна синя светлина, която стимулира естествената флуресцентност на тъканите и позволява да бъдат открити нарушения на лигавицата на устата като: вирусни, гъбични и бактериални инфекции, възпаления от различен характер(лихен планус, лихеноидни реакции, алергия, папилом, предракови заболявания и рак на устната кухина.

При флуоресцентната диагностика благодарение на излъчваната синя светлина се възбуждат естествените флуорофори (молекули) в епитела и стромата които излъчват своя светлина-флуоресценция в по-дълги вълни - зелени, жълти и червени.

Флуоресценцията се среща естествено в тъканите, но интензитета на отразената светлина е много по-голям и тя не се забелязва. Естествените флуорофори в лигавицата на устата са ФАД(флавин аденин динуклеотид) който при дисплазия и рак намалява своята концентрация и така намалява флуоресценцията, колагенови влакна, кератин, порфирини(произвеждащи се от бактериите в устата).

Някои тъканни компоненти намаляват флуоресценцията като: меланин, кръв(хемоглобин), здрава мукоза, възпаления.

С флуоресценцията се наблюдават променените зони по форма, граници, сила на флуоресценция. Извършва се пробата "blanching" за да се установи степента на избледняване при променената тъкан, което в определени моменти е важен прогностичен белег.

Флуоресцентната диагностика е една възможност за ранно откриване на промени в лигавицата на устната кухина и за ранно откриване и проследяване на развитието на възпалителни процеси, развитие на микроорганизми, предтуморни промени и тумори на устната лигавица.