Хирургично дентално лечение на деца с увреждания, хронични заболявания, редки болести и синдроми

Хирургичното дентално лечение на деца с увреждания, хронични заболявания, редки болести и синдроми е сериозно предизвикателство за денталните екипи.

Всяко общество има проблем с интеграцията на увредените деца и тук трябва да включим и денталното здраве защото тези пациенти изискват специални грижи в тази сфера.

При тези деца денталните проблеми са: не могат ефективно, редовно и пълноценно да подържат устната си хигиена, имат чести зъбни проблеми поради невъзможността да се провеждат регулярно профилактични прегледи, поведението им не разрешава да бъдат прегледани, а още по-малко да бъде провеждано стандартно лечение. Освен консервативното дентално лечение е затруднено и хирургичното. Важно е да отбележим че поради трудността от провеждане на регулярни прегледи, консервативно лечение и стандартни рентгенови изследвания - при тези деца се срещат хронични процеси които във времето напредват и могат да доведат до по-тежки усложнения. Ще споменем само един пример - поради забавено консервативно лечение на възпалителните заболявания на пулпата се стига до хронифициране на процеса, което довежда до развитие на по-малки или по-големи кистозни формации които налагат и по-голям обем оперативни интервенции или водят до тежки възпалителни процеси застрашаващи понякога живота на тези деца.

Според нас( "Фармакологично управление на детското поведение в стоматологичния кабинет" - под. ред. на Е. Илиева, 2005) има три подхода за управлението на увредените деца. Първият е, че те не са по-различни от останалите и в повече от случаите приемат сравнително адекватно денталното лечение. Вторият е, че за да се проведе адекватно лечение е необходимо седиране, но за съжаление не е възможно стандартизиране на приложението на седативни средства поради различия от психическо, емоционално и обменно естество. Третият подход е цялостен контрол върху пациента чрез обща анестезия.

Освен поведенческите проблеми немалък процент от тези деца се нуждаят от специална предоперативна подготовка която се изпълнява от съответните специалисти и се управлява от анестезиолог-реаниматор.

Самата дентална хирургична дейност изисква добър опити и висок професионализъм за да се постигне липса на усложнения по време и след оперативното лечение и нормален заздравителен процес. Даже и при стандартните екстракции на зъби (което е рядко поради запуснатите случаи) е необходимо да се осигури протокол който осигурява бърз и добър заздравителен процес. Важно е да отбележим че следоперативните контролни прегледи са трудни или невъзможни при липса на седиране или обща анестезия.

Хирургичното дентално лечение на деца с увреждания, хронични заболявания, редки болести и синдроми е сериозно предизвикателство за специалистите и родителите и изисква взаимно разбиране, взаимопомощ и висок професионализъм.