Хирургия на лицево-челюстната област

Хирургията на лицево-челюстната област обхваща оперативното лечение на множество заболявания. Основно тя съдържа два основни вида хирургия: мекотъканна и костна. Тук влизат възпалителни заболявания от зъбен и незъбен произход: на меките тъкани около челюстите и около лицевите кости; възпалителни заболявания на костите изграждащи лицевия скелет и челюстите; синузити от зъбен произход; травми на зъбите; рани в лицево-челюстната област (битови, производствени, военновременни); травми и счупвания (фрактури) на челюстите и лицевите кости и носа; придобити и вродени кисти на меките тъкани и костите на лицето; заболявания на големите и малки слюнчени жлези; заболявания на долночелюстните стави; заболявания на лицевите нерви; предракови заболявания на лигавиците и кожата на лицево-челюстната област; доброкачествени и злокачествени заболявания на устната кухина, челюстите, лицевите кости, мекотъканните структури и гингивата; метастатични тумори; лечение на лицеви деформации-вродени и придобити; лечение на вродени уродства (заешка и вълча уста и др.); лечение на редки и трудно диагностицируеми заболявания с изява в лицево-челюстната област; пластична, реконструктивна и естетична хирургия. В последните години силно се разви зъбната имплантология, възстановяване на загубени костни тъкани с методи за увеличаване обема на костните структури чрез методите за трансплантация и използването на обогатена плазма и фибрин.

Освен използваните множество хирургични методи в лицево-челюстната хирургия се използват и консервативни методи за лечение на много видове заболявания в тази област. Днес в хирургията на лицево-челюстната област активно се използват и съвременните технологии като пиезохирургията и лазерната хирургия предлагани в нашата клиника