Съвременни технологии

 Хирургично дентално лечение на деца с увреждания, хронични заболявания, редки болести и синдроми

Хирургичното дентално лечение на деца с увреждания, хронични заболявания, редки болести и синдроми е сериозно предизвикателство за денталните екипи.

 Всяко общество има проблем с интеграцията на увредените деца и тук трябва да включим и денталното здраве защото тези пациенти изискват специални грижи в тази сфера.

При тези деца денталните проблеми са: не могат ефективно, редовно и пълноценно да подържат устната си хигиена, имат чести зъбни проблеми поради невъзможността да се провеждат регулярно профилактични прегледи, поведението им не разрешава да бъдат прегледани, а още по-малко да бъде провеждано стандартно лечение. Освен консервативното дентално лечение е затруднено и хирургичното. Важно е да отбележим че поради трудността от провеждане на регулярни прегледи, консервативно лечение и стандартни рентгенови изследвания - при тези деца се срещат хронични процеси които във времето напредват и могат да доведат до по-тежки усложнения. Ще споменем само един пример - поради забавено консервативно лечение на възпалителните заболявания на пулпата се стига до хронифициране на процеса, което довежда до развитие на по-малки или по-големи кистозни формации които налагат и по-голям обем оперативни интервенции или водят до тежки възпалителни процеси застрашаващи понякога живота на тези деца.

Според нас( "Фармакологично управление на детското поведение в стоматологичния кабинет" - под. ред. на Е. Илиева, 2005) има три подхода за управлението на увредените деца. Първият е, че те не са по-различни от останалите и в повече от случаите приемат сравнително адекватно денталното лечение. Вторият е, че за да се проведе адекватно лечение е необходимо седиране, но за съжаление не е възможно стандартизиране на приложението на седативни средства поради различия от психическо, емоционално и обменно естество. Третият подход е цялостен контрол върху пациента чрез обща анестезия.

Освен поведенческите проблеми немалък процент от тези деца се нуждаят от специална предоперативна подготовка която се изпълнява от съответните специалисти и се управлява от анестезиолог-реаниматор.

Самата дентална хирургична дейност изисква добър опити и висок професионализъм за да се постигне липса на усложнения по време и след оперативното лечение и нормален заздравителен процес. Даже и при стандартните екстракции на зъби (което е рядко поради запуснатите случаи) е необходимо да се осигури протокол който осигурява бърз и добър заздравителен процес. Важно е да отбележим че следоперативните контролни прегледи са трудни или невъзможни при липса на седиране или обща анестезия.

Хирургичното дентално лечение на деца с увреждания, хронични заболявания, редки болести и синдроми е сериозно предизвикателство за специалистите и родителите и изисква взаимно разбиране, взаимопомощ и висок професионализъм.

Хирургия на лицево-челюстната област

Хирургията на лицево-челюстната област обхваща оперативното лечение на множество заболявания. Основно тя съдържа два основни вида хирургия: мекотъканна и костна. Тук влизат възпалителни заболявания от зъбен и незъбен произход: на меките тъкани около челюстите и около лицевите кости; възпалителни заболявания на костите изграждащи лицевия скелет и челюстите; синузити от зъбен произход; травми на зъбите; рани в лицево-челюстната област (битови, производствени, военновременни); травми и счупвания (фрактури) на челюстите и лицевите кости и носа; придобити и вродени кисти на меките тъкани и костите на лицето; заболявания на големите и малки слюнчени жлези; заболявания на долночелюстните стави; заболявания на лицевите нерви; предракови заболявания на лигавиците и кожата на лицево-челюстната област; доброкачествени и злокачествени заболявания на устната кухина, челюстите, лицевите кости, мекотъканните структури и гингивата; метастатични тумори; лечение на лицеви деформации-вродени и придобити; лечение на вродени уродства (заешка и вълча уста и др.); лечение на редки и трудно диагностицируеми заболявания с изява в лицево-челюстната област; пластична, реконструктивна и естетична хирургия. В последните години силно се разви зъбната имплантология, възстановяване на загубени костни тъкани с методи за увеличаване обема на костните структури чрез методите за трансплантация и използването на обогатена плазма и фибрин.

Освен използваните множество хирургични методи в лицево-челюстната хирургия се използват и консервативни методи за лечение на много видове заболявания в тази област. Днес в хирургията на лицево-челюстната област активно се използват и съвременните технологии като пиезохирургията и лазерната хирургия предлагани в нашата клиника

Текст Съвременна диагностика

Пиезохирургия

Пиезохирургията е съвременен метод за срязване на кост чрез микровибрации. Някои керамики и кристали се деформират когато през тях преминава електричество в резултат на което се получава осцилация с ултразвукова честота.

Аугментация с авто и ксенотранспланти

През последните години се разви и нарастна използването на зъбни импланти. В някои случаи обаче имплантацията е невъзможна без аугментация (увеличаване на обема на алвеоларния гребен в който се поставят имплантите).