Съвременни технологии

ВИСОКОЧЕСТОТНА ЕЛЕКТРОХИРУРГИЯ

Електрохирургичната техника в съвременния си вид е въведена в медицината през 1924 г. от неврохирурга Dr Harvey Cushing. Той  използва уред създаден от William Bovie-физик от Харвардския Университет. През 1928 г. Dr Cushing  описва 500 успешни ексцизии на мозъчни тумори. Така този апарат революционизира кръвоспирането при интракраниалните операции.

Флуоресцентна диагностика за ранно откриване на рак на устната кухина.

Ранното наблюдение на промените в устната кухина позволява в начални етапи на тези промени да се проведе съответстващо ефективно лечение.

Лазерна хирургия

Лазерните апарати генерират концентрирана светлинна енергия, която се абсорбира от тъканите и по този начин се осъществява техният лечебен ефект

С годините се появиха най-различни разновидности на лазери с различни мощности и дължини на вълните в целия оптичен диапазон — от ултравиолетовата област (ексимерни лазери и азотни лазери), през видимата (аргонови и хелий-неонови лазери) до инфрачервената област (Nd;YAG лазери и лазери с въглероден оксид и въглероден диоксид) и много различни приложения.