Проф. Д-р А. Бакърджиев д. м. е специалист по орална и лицево-челюстна хирургия. В практиката си извършва:

1. Поставяне на зъбни имплантати.
2. Цялостно стоматологично лечение под обща анестезия за пациенти с: психически и

физически увреждания, с умствена ретардация, с повишена тревожност и страх от стоматологични манипулации.
3. Оперативно лечение на заболявания на лицево-челюстната област и устната кухина / травми, онкологични заболявания, вродени уродства, възпалителни заболявания, заболявания на долночелюстната става, заболявания на максиларните синуси, редки заболявания и синдроми.
4. Предпротетична хирургия.
5. Пародонтална хирургия.
6. Подготовка на челюстите за имплантация и протезиране.
7. Консултира пациенти на фамилни лекари и зъболекари.
8. Консултира зъболекари и лекари за техни случаи от клиничната практика.
9. Консултира фирми производители и дистрибутори на продукти за оралната и лицево-челюстната хирургия, имплантологията и стоматологията.
10. Консултира студенти и специализанти по въпроси на оралната и лицево-челюстната хирургия.
11. Ръководи специализации и докторантури по орална и лицево-челюстна хирургия.
12. Провежда курсове за следдипломна квалификация в областта на оралната хирургия за зъболекари от страната.